Regulamin

Regulamin sklepu internetowego naszsklep24.pl

 

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki zakupów w sklepie internetowym www.naszsklep24.pl będącym własnością firmy LAO Hurtownia-Armatury Instalacyjno-Sanitarnej A. Wilczyńska s.j. z siedzibą 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133 - biuro hala 6 - klatka V - I piętro - pokój 339 - magazyn 73.2
  2. 35 NIP 524-01-07-562, regon 011882081

    2.Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna, która po zapoznaniu i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się lub wypełni i złoży formularz zamówienia w serwisie naszsklep24.pl. Odwiedzającym jest każdy Użytkownik Internetu.

OFERTA SKLEPU I CENY

3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, posiadają gwarancje, wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty zostaną doliczone do ceny w wysokości uzależnionej od wybranego przez Klienta sposobu dostawy podczas procedury składania zamówienia. Koszty dostawy można orientacyjnie sprawdzić klikając ikonę samochodu obok ceny produktu.

5. Naszsklep24.pl ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie w każdym momencie, ma prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

6. Informacje techniczne i opisy produktów są przygotowywane przez naszych partnerów i dostawców. Zdjęcia poszczególnych produktów przedstawione w ofercie sklepu mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego owych produktów. Fotografie, proporcje i kolorystyka produktów są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z pracownikiem naszsklep24.pl.

7. Informacja o cenach i produktach na stronach serwisu naszsklep24.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Art. 543, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

8. Zamówienie można złożyć przez sklep naszsklep24.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia i informacje zawarte w regulaminie oraz polityce prywatności.

9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Zamówienie można złożyć dokonując rejestracji, nie jest ona jednak konieczna. Rejestracja umożliwia osobom składającym zamówienie śledzenie stanu zamówienia i historii dokonanych zakupów.

10. Zamówienie zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin przez system zamówień, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (na adres mailowy lub telefon podany przez Klienta w formularzu).

11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Nabywcy (np. błędny adres e-mail lub telefon) w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane. Dotyczy w szczególności zamówień za pobraniem.

12. Złożenie zamówienia przez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy. Przy składaniu zamówienia Klient świadomie potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zgadza się na na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy przez Sprzedającego w celu realizacji Umowy.

13. W przypadku niektórych zamówień naszsklep24.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia, o czym Nabywca zostanie poinformowany przez obsługę naszsklep24.pl przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

14. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep naszsklep24.pl spróbuje skontaktować się z Nabywcą w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep naszsklep24.pl może odstąpić od umowy sprzedaży.

15. Do momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep naszsklep24.pl. Nabywca może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub/i wycofać złożone zamówienie. Wszystkie wyżej opisane zmiany muszą być dokonywane drogą elektroniczną (e-mailem pod adresem sklep@naszsklep24.pl . Powyższą ewentualną zmianę można uznać za przyjętą, jeśli pracownik naszsklep24.pl potwierdzi to pocztą elektroniczną lub faksem. Wszystkie pozostałe przypadki anulowania zamówienia lub zmian w zamówieniu będą rozstrzygane za porozumieniem stron.

16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem naszsklep24.pl skontaktuje się z Nabywcą, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

17. Przy każdym towarze podany jest typowy czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili nadania przesyłki z towarem, przy czym nie uwzględniane są tu dni wolne od pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych (chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie), a czas realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez obsługę sklepu. Do czasu realizacji należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie towaru przez kuriera/dostawcę.

18. W przypadku niektórych towarów (np.: sprowadzanych na specjalne zamówienie Nabywcy, produktów nieprefabrykowanych)Sklep może zadecydować, że zamówienie będzie zrealizowane po wpłacie 30 % zadatku, o czym zamawiający zostanie poinformowany przed przyjęciem zamówienia do realizacji. W przypadku, kiedy po przyjęciu zamówienia do realizacji Nabywca z zakupu zrezygnuje, zadatek przechodzi na rzecz naszsklep24.pl.

19. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia

b) w przypadku zamówień płatnych poprzez zewnętrzne systemy płatności – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu zewnętrznego obsługującego płatność

c) w przypadku przedpłaty przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie naszsklep24.pl

20. Zamówione towary są dostarczane pod adres dostawy znajdujący się na terenie Polski wskazany na formularzu zamówienia.

21. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówionych produktów w siedzibie Sklepu naszsklep24.pl po uprzednim potwierdzeniu przygotowania towaru do odbioru.

22. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń w transporcie jest spisanie w obecności dostawcy "Protokołu Reklamacji". Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń transportowych bez protokołu reklamacji spisanego w obecności kuriera/dostawcy nie będą rozpatrywane. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

23. Nabywca decydujący się na przesyłkę kurierską i pocztową zobowiązuje się przestrzegać regulaminów i postanowień tychże instytucji (regulaminy dostępne na stronach tych instytucji).

24. Składający zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133, poz. 883.

25. W przypadku nieodebrania produktu przez Klienta lub braku możliwości dostarczenia mu zamówionych produktów np.: w przypadku podania przez niego w formularzu zamówienia nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym adresu dostawy, Klient po uprzednim ustaleniu z naszsklep24.pl może ponownie odebrać produkt, ponosząc przy tym ewentualne koszty ponownej dostawy, której koszt zależał będzie od wybranej przez Klienta opcji dostawy.

26. Zgodnie z ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dz. U. poz 1520), od dnia 1 stycznia 2020 nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu bez podanego wcześniej numeru NIP. O potrzebie otrzymania faktury VAT należy poinformować w momencie składania zamówienia wybierając odpowiednią opcję i podając numer NIP.

FORMY PŁATNOŚCI

27. Nabywca może zapłacić za zamówiony towar wybierając jedną z opcji:

a) Gotówka przy odbiorze towaru z magazynu firmowego

b) Przelew na konto bankowe (przedpłata), BNP PARIBAS 80 1600 1068 0003 0102 0908 2150 LAO Hurtownia Armatury, 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 35 (Numer ten również zostanie podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia) W przypadku przedpłaty przelewem, prosimy o wpłatę po potwierdzeniu dostępności towaru przez obsługę naszsklep24.pl.

c) Płatność pobraniowa - gotówka przy dostawie pocztą, kurierem lub transportem własnym Sklepu

d) Płatność kartą (Visa lub Mastercard) lub przelewem elektronicznym on-line poprzez system płatniczy Payu. W tym przypadku zostanie doliczona prowizja w wysokości 2% na obsługę płatności.

GWARANCJE I REKLAMACJE, ZWROT ZAKUPIONYCH TOWARÓW

REKLAMACJE

28. Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie wad fizycznych lub prawnych w ciągu dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

29. Przy sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podst. art. 558 par.1 k.c. postanowienia dotyczące rękojmi zostają przez strony wyłączone.

30. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu jest dokument zakupu/faktura vat oraz karta gwarancyjna o ile była dostarczona

31. W przypadku reklamowanego towaru, w celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o przyczynach reklamowania produktu, danymi reklamowanego przedmiotu, opisem usterki i datą jej wystąpienia, żądaniem sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, numerem faktury VAT dołączonej do produktu, danymi kontaktowymi składającego reklamację i przesłać je na adres Sprzedawcy (podane poniżej) drogą mailowa bądź tradycyjną. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego postępowania.

32. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

33. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni kalendarzowych od wpłynięcia.

 

Zwroty i przesyłki reklamowanych produktów prosimy kierować na adres:

LAO Hurtownia Armatury Instalacyjno-Sanitarnej

A. Wilczyńska Sp. J.

01-919 Warszawa,

ul. Wólczyńska 133 - Hala-6 Mag.73.2

Adres e-mail: sklep@naszsklep24.pl

 

ZWROTY

34. Konsument ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny (odstąpienie od Umowy w ramach ogólnych przepisów dotyczących zawierania umów na odległość) składając na piśmie stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Zwracany towar winien być zwrócony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres Sprzedającego (powyżej), w stanie niezmienionym (nie wykazującym śladów używania przekraczającego jego zwykły zarząd), z kompletną zawartością i dokumentami, w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

35. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

36. W przypadku odstąpienia od Umowy, bezpośrednie koszty związane z dostarczeniem do siedziby naszsklep24.pl pokrywa osoba dokonująca zwrotu. Towar należy wysłać przesyłką ubezpieczoną, opakowany w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzenia w transporcie. Ponadto Nadawca ponosi ryzyko związane z transportem zwracanej rzeczy i jako nadawca ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzoną przesyłkę.

37. Nie będziemy odbierać przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

38. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub zwrotu towaru, zapłata uiszczona przez klienta zostanie zwrócona mu niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia przez Sklep zmiany wprowadzonej w zamówieniu lub przyjęcia informacji o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta pierwotnie, chyba ze klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu należności.

39. W przypadku zwrotu towaru Sklep naszsklep24.pl może wstrzymać się ze zwrotem należności do Klienta do czasu otrzymania zwracanych produktów lub do czasu dostarczenia mu potwierdzenia ich odesłania (zależnie, co nastąpi wcześniej).

40. W przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z osobą Nabywcy (zamówienie na produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb), kiedy przedmiotem zamówienia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, prawo do odstąpienia od Umowy nie obowiązuje.


41. Produkt, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana (towar zwrócony po terminie, brak dokumentu zakupu lub właściwej dokumentacji, pisma reklamacyjnego, w przypadku odstąpienia od Umowy: zabrudzony, uszkodzony, zwrot bez opakowania itp.) zostanie odesłany z powrotem do Nabywcy na jego koszt.

42. Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny jest możliwe na mocy obowiązującego prawa wyłącznie w relacji przedsiębiorca - konsument. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

43. Składający zamówienie akceptuje powyższy Regulamin.

44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia obowiązują przepisy Kodeksy Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw. Wszelkie spory dotyczące Umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W każdym czasie Strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

45. Naszsklep24.pl zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu dla transakcji nierozpoczętych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie naszsklep24.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu realizowane będą na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

46. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE: 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą jako Klientem, w tym do:
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu naszsklep24.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane za pośrednictwem strony naszsklep24.pl;
- zakładania i zarządzania Twoim kontem;
- obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację za pośrednictwem naszsklep24.pl; 
- obsługi zgłoszeń i pytań, które do nas skierujesz (np. przez formularz kontaktowy), nawet gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; 
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
- dane mogą być również udostępnione podmiotom takim jak operator płatności, firma kurierska w ramach działań wynikających z realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów i ich dostarczenia do klienta oraz dostawca oprogramowania i usług hostingowych niezbędnych do działania strony naszsklep24.pl, a także wgląd w nie będą mieli upoważnieni pracownicy naszej firmy w celu wykonywania swoich obowiązków; W/w podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych i przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, wówczas możemy wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych).

 

DANE FIRMY

Właścicielem sklepu naszsklep24.pl jest:

LAO Hurtownia Armatury Instalacyjno-Sanitarnej

A. Wilczyńska Sp. J.

01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133

NIP 524-01-07-562

REGON 011882081

nr konta BNP PARIBAS 80 1600 1068 0003 0102 0908 2150

 

 

 

 
KONTAKT 
Art. Kuchenne
662 149 271

Art. Łazienkowe
602 128 980 (konsultacje do 19-tej)

Wsparcie techniczne
604 635 000

E-mail:
sklep@naszsklep24.pl
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie